SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 7, 2012

Perkara yang dapat menggugurkan amal

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain,supaya tidak hapus (pahala) amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari   (QS-Al-Hujuroot : 2)

Maka (dalam ayat ini) Allah telah mengingatkan kaum mukminin agar amalan mereka tidak gugur kerana mereka mengeraskan suara mereka kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana mereka mengeraskan suara diantara mereka.  Hal ini menunjukkan perbuatan semisal itu boleh menggugurkan amalan dan pelakunya tidak sadar.

Maka bagaimana dengan mereka yang mendahulukan perkataan sesaorang di atas perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, petunjuk beliau dan jalannya??. Bukankah amalannya telah gugur dan dia dalam keadaan tidak sadar. Bagaimana kah mereka yang  mereka-reka amalan amalan yang tidak pernah di tunjukki oleh beliau? 

Diantara hal yang menggugurkan amalan adalah sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam  “ Barangsiapa yang meninggalkan shalat ashar maka telah gugur amalannya”  ( HR Bukhari :553)

Dari itu mengetahui perkara-perkara yang boleh membatalkan amal tatkala amalan sedang dikerjakan dan demikian juga hal-hal yang boleh membatalkan amal setelah dikerjakannya , merupakan perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang hamba dan diwaspadai serta untuk mengecek dirinya" (Al-Wabil As-Shoyyib 21-22)

Mungkin banyak dosa yang sudah di lakukan oleh kedua mata , kedua telinga, lisan , kaki dan hati kita. Mungkin kita tidak sedar melakukannya atau sudah melupakannya.

Seorang mukmin bila melakukan dosa, akan melihat dosanya seperti sebuah gunung besar yang akan menimpanya, sementara orang yang bermaksiat pada Allah subhana wataala melihat dosanya seperti hinggapan seekor lalat di atas hidungnya.

Ibnu Qayyim pernah berkata “ Penggugur dan perusak amalan sangat lah banyak.”  Demikian juga amalan yang tidak dibagunkan di atas ittiba’ sunnah merupakan penggugur amalan. Pada zahirnya amalan nampak banyak sekali tetapi jika tidak di atas shariat, amalan amalan tersebut di tolak.

Wallahu 'alam

No comments:

Post a Comment