SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 5, 2013

Hadits Dhaif tentang Hari Jumaat

"Rasulullah shallallahu alaihiwassalam memotong kuku dan menggunting (menipiskan) kumis beliau pada hari Jumat, sebelum pergi untuk shalat Jumat."

Hadits ini dhaif. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath (1/50) dengan jalur sanad dari Atiq bin Yaqub az-Zubarri, memberitakan kepada kami Ibrahim bin Qudamah dari Abi Abdillah al-Gharr dari Abu Hurairah radiyallahu anh secara marfu', kemudian mengatakan, " Tidak ada yang meriwayatkan dari al-Gharr kecuali hanya Ibrahim bin Qudamah."

Selain itu, dai jalur sanadnya diriwayatkan pula oleh al-Bazzar dari periwayatan Atiq bin Yaqub seraya berkata, "Ibrahim tidaklah dapat dijadikan hujah." Adz-Dzahabi dalam al-Mizan juga mengatakan, "Ini berita munkar,"

Sila rujuk pembahasan yang panjang oleh Syaikh al-Albani dalam bukunya Silsilah Hadits Dhaif  dan Maudhu' Jilid 3, hadits no. 1112

No comments:

Post a Comment