SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 2, 2013

Hikmah dilarangnya shalat sunnah disemua waktu

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah tentang hikmah dilarangnya shalat Sunnah di semua waktu: 

"Larangan menjalankan shalat Sunnah di sebagian waktu terdapat banyak manfaatnya, iaitu untuk mengistirahatkan jiwa beberapa saat dari penatnya ibadah sebagaimana boleh juga isirahat dengan tidur atau lainnya. 
Oleh kerana itu, Mu'az bin Jabal berkata: sesungguhnya aku mengharapkan pahala dengan tidurku sebagaimana aku mengharap pahala saat aku terjaga."
Lihat Majmu'ul Fataawaa  (XX111/187)

Syaikhul Islam juga berkata: "Bahkan, termasuk hikmah larangan , menjalankan shalat Sunnah di sebagian waktu adalah untuk mengistirahatkan jiwa saat waktu terlarang agar jiwa dapat semangat lagi saat menjalankan shalat. Kerana, jiwa itu akan bersemangat untuk menjalankan ibadah yang tadinya dilarang, juga rajin menjalankan shalat setelah beristirahat.
Wallahu a'lam.
Majmu'ul Fataawaa  (XX111/217)

No comments:

Post a Comment