SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 8, 2013

Hukum Perayaan Hari Hari Tertentu

Merayakan hari hari tertentu telah menjadi satu kebudayaan didalam masharakat kita dan juga umat Islam keseluruhannya.
Kerana budaya ini telah menjadi satu tradisi yang sudah mendarah daging, maka kami rasa perlu menulis fatwa fatwa dari ulama muktabar yang sudah terkenal dengan ketakwaan, kewara'kan mereka. Semoga peringatan ini dapat memberi kemanfaatan untuk kita semuanya. Amiin.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya: Apa hukum merayakan hari ulang tahun?

Jawaban:  Merayakan hai ulang tahun tidak ada dasarnya sama sekali didalam syariat yang suci ini, bahkan termasuk perbuatan bid'ah, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihiwassalam :
      "Barangsiapa mengada-ada dalam perkara (agama) kita ini yang bukan bagian darinya,           maka perbuatan itu tertolak."

Dalam riwayat Muslim dan Shahih Imam al-Bukhari di sebutkan,
      "Barangsiapa mengerjekan suatu perbuatan (dalam agama) yang tiada perintah dari kami, maka perbuatan tersebut tertolak."

Yang telah diketahui bahwasanya Nabi shallallahu alaihissalam tidak pernah mengadakan perayaan ulang tahun selama hidupnya, tidak pernah memerintahkan pun dan para sahabat tidak ada yang melakukannya. Demikian pula para al-khulafaur rasyidun, tidak pernah mengerjakan perbuatan itu, padahal mereka adalah manusia paling tahu terhadap sunnah-sunnah Nabi dan manusia yang paling disukai Nabi serta paling gemar, mengikuti setiap apa yang diajarkan beliau. Demikian para ulama terdahulu, tidak ada yang mengerjakannya tidak pula memerintahkannya.

Dengan demikian dapat difahami bahwa perbuatan tersebut bukan dari syariat yang dibawa oleh Muhammad shallallahu alaihiwassalam. Kami bersaksi atas Allah azzawajalla dan semua kaum Muslimin, seandainya beliau mengerjakannya dan memerintahkannya, niscaya kami akan mengerjakannya pula dan mengajak untuk mengerjakannya. Kerana kami, alhamdulillah paling senang, mengikuti Sunnahnya dan mengagungkan perintahnya.  Kita mohonkan kepada Allah azzawajalla agar tetap teguh dalam kebenaran dan selamat dari apa yang menyalahi syariat Allah yang suci, sesungguhnya Dia Mahabaik dan Mahamulia..... Fatawal Mar'ah, 2/10. Dan Lajnah Daimah Lil Ifta'
*********
Perayaan ulang tahun ini berasal dari budaya penyembah dewa dewa... 

No comments:

Post a Comment