SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 8, 2014

Bid'ah kaum bani Israil

"Dan mereka mengada-adakan rabbaniyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keredha'an Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka, Kami berikan kepada orang-orang yang beriman diantara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik."
[QS. Al-Hadid; 57:27]

Qatadah ketika menafsirkan ayat ini berkata , Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan kerahiban  (yakni ~tidak beristeri dan tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara~) ini kepada mereka, tidak pernah mensyariatkan hal itu pada mereka, namun mereka mengadakan, menciptakannya untuk diri mereka sendiri dengan tujuan mendapat keredha'an Allah.
[Tafsir Abdurrazzaq  (3/287) dan Ibnu Al-Jauzi dalam Zad Al Masir (8/176). 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan kaum Nasrani telah berbuat bid'ah dalam menjalankan agama Allah, yaitu menjalankan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu 'alam
Ref: Tafsir Ibnu Katsir ; 57:27 dan Tafsir Ath-Thabari

No comments:

Post a Comment