SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 19, 2014

Dialog antara al-Adrami dengan seorang pelaku bid'ah.

Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami berkata kepada seorang laki-laki yang berbicara dengan bid'ah dan mengajak orang kepadanya:-

Al-Adrami; "Apakah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali mengetahuinya atau tidak mengetahui?"

Pelaku bid'ah; "Mereka tidak mengetahui."

Al-Adrami; "Sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, apakah kamu yang mengetahuinya?"

Pelaku bid'ah berubah sikap lalu menjawab; "Saya katakan, Mereka mengetahuinya."

Al-Adrami; "Apakah mereka berasa cukup dengan tidak membicarakannya dan tidak mengajak orang-orang kepadanya atau tidak cukup bagi mereka?"

Pelaku bid'ah; "Sangat cukup bagi mereka."

Al-Adrami ; "Sesuatu yang Rasulullah dan para Khulafa' Rasyidin cukup dengan tidak membicarakannya, namun kamu tidak cukup?"
Maka lelaki itu terdiam.
Maka khalifah yang hadir di majlis itu menimpali, "Semoga Allah tidak mencukupi siapa yang tidak pernah merasa cukup dengan sesuatu yang membuat mereka (Nabi dan para sahabat) cukup."
Begitu lah orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang membuat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, para sahabat, Tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, para imam sesudah mereka dan orang-orang yang mendalam ilmunya merasa cukup, dari membaca ayat-ayat sifat, menelaah hadith-hadithnya dan memperlakukannya sebagaimana ia datang maka semoga Allah tidak mencukupkan nya. Allahul Musta'an.

Ref: Syarah Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Di Syarahkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalil al-Utsaimin. 

No comments:

Post a Comment