SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 20, 2014

Jangan kaitkan salaf dengan teror

Sekarang ini kita berada di waktu dimana kita sangat membutuhkan pelurusan akidah yang merupakan asas yang kokoh untuk membangun amal salih. Kita sangat memerlukan petunjuk dalam menapaki jalan Salaf ash-Shalih.

Allah Ta'ala telah menegakkan diatas akidah kaum Muslimin para penjaga yang terpecaya dari para ulama yang berilmu mendalam, manakala musuh-musuh agama berkonspirasi hendak merusak akidah kaum Muslimin, melalui syubhat-syubhat dan upaya-upaya pendangkalan, dari orang-orang kafir, orang-orang mulhid, orang-orang munafik dan para pengusung aliran sesat dan golongan yang menyimpang dari manhaj as-Salaf ash-Shalih, dari kalangan Jahmiyan, Mu'tazilah, Syiah Bathiniyah dan non Bathiniyah, Qadariyah, Khawarij, Murji'ah, orang-orang Sufi dan para pemuja kubur.

Malangnya saat ini, istilah Salaf telah disalah gunakan oleh beberapa pihak. Mereka mengaitkannya dengan kaum Khawarij, seperti isIs atau IS.  

Walhal mengikuti jalan Salaf ash-Shalih adalah mengikuti jalan Nabi shallallahu alaihi wa sallam beserta para sahabatnya.

Tidak hairanlah jika ada yang mengatakan.. 'Berislam ok, asal jangan jadi Salafi tapi ikut tariqah guru atau Shaikh masing-masing'..

Kerana fenomena hari ini sesiapa yang mengaku 'Salafi' akan digolongkan sebagai "potential teroris" (potensi teroris). Kejahilan kaum kafir dapat difahami tetapi jika orang Islam sendiri anggap siapa yang mengikuti manhaj salaf adalah potensi pengganas.....inna lillah....

Berkata imam al-Auza'i rahimahullah, " Hendaklah kamu berpegang kepada atsar as-Salaf ash-Shalih walaupun orang-orang menolakmu, dan hati-hatilah kamu dengan pendapat orang-orang, walaupun mereka menghiasinya dengan ucapan yang muluk, kerana perkara Agama ini akan terlihat jelas dan kamu berada diatas jalan yang lurus."
Dan beliau juga berkata;
"Hendaklah dirimu sabar diatas as Sunnah, tegaklah dimana mereka tegak, berkata lah dimana mereka berkata, tahanlah dimana mereka menahan, dan tempuhlah jalan para pendahulu mu yang shalih (as Salaf ash-Shalih) kerana hal itu akan membuatmu mendapatkan apa yang mereka dapatkan." 
(Diriwayatkan oleh Ismail bin Fadhl dalam al-hujjah fi Bayan al-Mahijjah dengan sanad shahih.)
Dinukil dari buku; Syarah Lum'atul I'tiqad karya imam Ibnu Qudamah yang disyarahkan oleh; Syaikh Utsaimin .

No comments:

Post a Comment