SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 5, 2014

Ayat teguran & ancaman, untuk yang tidak ikut cara & manhaj Nabi-Nya.

"Katakanlah: Hai kaumku, bekerja lah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui,"  [QS. Az-Zumar; 39:39].

Ini merupakan teguran dan ancaman pada mereka yang kufur dan berbuat syirik dan menentang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Firman Allah Ta'ala; Katakanlah; hai kaumku buatlah apa yang sesuai dengan cara kalian. "Sesungguhnya aku akan bekerja (pula)" yaitu sesuai cara dan manhaj ku, "Maka kelak kamu akan mengetahui," yakni, kalian akan mengetahui akibat dan bahaya dari hal tersebut..... {Lihat Tafsir Ibnu Katsir}. Semoga Allah melindungi kita darinya.

No comments:

Post a Comment