SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 11, 2014

Fir'aun juga 'pandang baik' apa yang ia lakukan...

'Fir'aun berkata: "Aku tidak mengemukakan kepadamu, melainkan apa yang aku pandang baik; dan aku tiada menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar."  [QS. Al-Mu'min: 29]

Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahumullah dikatakan;
 'Aku tidak mengatakan dan mengisyaratkan kepada kalian kecuali apa yang aku sendiri memandang baik.' Fir'aun telah berdusta, kerana sesungguhnya dia sendiri telah menyakini kebenaran risalah yang dibawa oleh Musa 'alaihissalam. Maka dengan perkataan ini, dia telah mengada-ada, berdusta dan berkhianat kepada Allah Tabaraaka wa Ta'ala, Rasul-Nya dan rakyatnya. Dia menipu mereka dan tidak memberikan nasihat kepada mereka. Allah Tabaaraka wa Ta'ala berfirman;
"Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk."  [QS. Thaahaa: 79]

Sebab itulah
"Tidaklah seorang pemimpin yang memimpin rakyatnya dari kalangan kaum Muslimin lalu ia mati sedang ia menipu mereka, melainkan Allah mengharamkan Surga baginya."
(HR. Bukhari & Muslim).
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Mahamemberikan taufiq kepada kebenaran..

No comments:

Post a Comment