SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 23, 2014

Kekufuran yang sangat merbahaya, ramai yang terlepas pandang.

Barangsiapa yang bersenda gurau dengan menyebut Allah, ayat-ayat-Nya yang kauniyyah atau syar'iyyah atau Rasul-Nya, maka dia kafir. Kerana penolakan terhadap keimanan dari sikap mengolok-olok adalah penolakan yang besar. Bagaimana mungkin seseorang mengejek dan mengolok-olok terhadap perkara yang ia imani? Mengimani sesuatu mengharuskan pelakunya mengagungkan yang ia imani dan hendaknya dalam hatinya ada pengagungan yang layak dengan keimanan. 

Kufur (kafir) ada dua macam yaitu kufur I'radh (berpaling) dan kufur mu'aridhah, ia lebih besar kekafirannya dibanding orang yang hanya bersujud kepada patung, dan ini adalah permasalahan yang amat berbahaya. Berapa banyak kalimat yang menjerumuskan pemiliknya pada musibah bahkan pada kehancuran yang ia tidak sedari. Terkadang ada orang melontarkan satu kalimat yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla yang tidak terlibat di fikirannya bahwa kalimat itu dapat memasukkannya ke Neraka.
Dari itu berhati-hatilah apabila seorang bergurau, mempersendakan atau mengejek-negjek sunnah-sunnah Nabi-Nya.... Allahul Musta'an
Petikan dari : "Halal Haram dalam Islam" oleh Shaikh al Utsaimin.

No comments:

Post a Comment