SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 30, 2014

"Loceng adalah seruling syaitan" bagaimana alat musik lainnya?

Menggunakan alat-alat musik untuk ber-taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menganggapnya sebagai suatu jalan untuk mendapat pahala-Nya, jelas pendapat seperti itu merupakan bid'ah. Tidak ada seorang nabi pun yang mengatakan sedemikian dan tidak ada satu pun kitab samawi yang mengajarkannya. Bahkan dalam al-Quran menegaskan,

"Dan tinggalkanlah golongan yang menjadikan agama mereka sebagai mainan dan senda gurau."  [QS. Al-An'am; 70]. Dan

"Shalat mereka di sekitar Baitullah, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan."
[QS. Al-Anfal:35]

Ayat tersebut disebutkan siulan dan tepukan tangan sedangkan suara rebana dan seruling lebih keras dari itu.  Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda; "Loceng adalah seruling syaitan."
[HR. Shahih Muslim]
Jika loceng saja dikatakan sebagai serulingnya syaitan, bagaimana halnya dengan yang diiringi dengan gendang dan seruling dengan beragam bentuk dan suara?

Oleh kerana itulah Abu Bakar Siddiq mengherdik dua kanak kecil (hamba) perempuan yang menabuh rebana dihadapan Aisyah radiyallahu anha pada suatu eid. Beliau mensifatinya sebagai "seruling syaitan".  Allahul Musta'an 
(Ibnu Qayyim, 'Menyingkapi Hukum Nyanyian")

No comments:

Post a Comment