SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 24, 2014

Mengapa Ahli Kitab berpecah setelah datang pengetahuan kepada mereka..

"Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka kerana kedengkian antara mereka."  [QS. Asy-Syuura; 42:14]

Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dikatakan, maksudnya, terpecah-belahnya mereka (Ahli Kitab) dari kebenaran hanya terjadi setelah sampai nya kebenaran itu kepada mereka dan tegaknya hujjah. Serta tidak ada yang menyebabkan mereka demikian  kecuali kerana kezhaliman, pembangkangan dan penyelisihan mereka. 

"Benar-benar berada dalam keraguan yang menggoncangkan tentang Kitab ini."    
[QS. Asy-Shuura: 14].
Yaitu, mereka tidak meyakini urusan dan keimanan mereka, mereka hanyalah ikut-ikutan terhadap bapak-bapak dan nenek moyang mereka tanpa dalil dan bukti. Mereka berada dalam keadaan bingung, ragu dan kacau-balau terhadap urusan mereka. 

**Bagaimana fenomena hari ini, perpecahan setelah datangnya nash dan hujjah yang jelas? Mereka berdalil dengan dalil yang tidak boleh dibuat dalil, atas peribadahan mereka, hanya saja mereka maseh mahu berpegang pada amalan bapak-bapak dan nenek moyang mereka yang telah dibudayakan sebagai satu tradisi yang tidak bisa di hapuskan.... **
Misalnya perayaan-perayaan yang tidak pernah ditunjuk ajar oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam atau para sahabat sebelumnya...
.. Allahul Musta'an ...

No comments:

Post a Comment