SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 9, 2014

Mengapa hati Yahudi lebih keras dari batu!

"Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal diantara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya dan diantaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya dan diantaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, kerana takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. ". [QS. Al-Baqarah; 2:74]

Ini sebagai celaan dan kecaman Allah Ta'ala terhadap Bani Israil atas sikap mereka setelah menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah dan ke-mampuan-Nya menghidupkan orang yang sudah mati. Ternyata hati mereka tidak tersentuh dan terpengaruh setelah melihat kekuasaan dan nikmat Allah dan juga nasihat Nabi Musa. Kerana itu hati mereka mati, laksana batu, bahkan lebih keras daripada batu. [lihat tafsir Ibnu Katsir]

Malah diantara batu-batu itu maseh ada yang dapat dilekukkan oleh titisan air, sehingga mengalirkan sungai, selokan dan mata air, yang kemudian menjadi tempat manusia dan haiwan mengambil air dan berguna untuk menyiram tumbuh-tumbuhan. Bahkan ada batu yang jatuh dari atas gunung ketika gunung berapi atau gempa bumi.

Bayangkan hati-hati kaum Bani Israil itu dibandingkan dengan batu, menunjukkan betapa kerasnya hati mereka.  Sebab besi atau tembaga lainnya maseh boleh di cairkan dengan panasnya api, namun tidak dengan batu. Jadi tidak hairanlah jika saat ini kita saksikan berbagai kekejaman, kezaliman, kecurangan, penindasan kaum Yahudi terhadap orang-orang Islam. Bangsa Yahudi sepanjang sejarah telah terbukti penentang kebenaran yang paling keras, paling angkuh, hanya mengikut hawa nafsu mereka. Allahul Musta'an 

No comments:

Post a Comment