SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 7, 2015

Amal apa yang terputus?

Berkata Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah;
"Maka berhati-hatilah wahai manusia jika engkau membenci sesuatu yang datang dengannya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam atau engkau menolaknya untuk mengikuti hawa nafsumu atau membela madzhab atau Syaikhmu atau mengikuti kesibukanmu dengan syahwat atau dengan dunia kerana sesungguhnya Allah tidak mewajibkan atas seseorang keta'atan kepada seseorangpun kecuali keta'atan kepada Rasul-Nya dan agar mengambil terhadap apa yang datang dengannya, jadi jikalau seseorang menyelisihi semua makhluk dan mengikuti Rasul, Allah tidak akan menanyainya tentang penyelisihan orang tersebut jika perkara tersebut kerana sesungguhnya keta'atan adalah ittiba' kepada Rasul kecuali jika perkara tersebut menyelisihi apa yang Rasul perintahkan dengannya dia tidak taati (maka Allah akan menanyainya). 

Maka ketahuilah hal itu dan hendaklah engkau dengar dan ta'at serta mengikuti dan jangan berbuat bid'ah.
Jadilah amalmu terputus dan gagal atasmu bahkan tidak ada kebaikan dalam amal yang terputus dan tidak ada kebaikan bagi orang yang melakukannya." Wallahu a'lam.
Majmu' Al Fataawa 16/528-529

No comments:

Post a Comment