SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 16, 2015

Biar Allah bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu...

"Dan bersabar lah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Dan biarlah Aku (saja) bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan dan beri tangguhlah mereka barang sebentar."
[QS. Al-Muzzammil : 10-11]

Allah Ta'ala berfirman seraya memerintahkan Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam untuk senantiasa bersabar atas apa yang dikatakan oleh orang-orang bodoh dari kaumnya dan mendustakannya. Dan hendaklah beliau menjauhkan diri mereka dengan cara yang baik, yaitu upaya penjauhan diri yang tidak disertai cacian.
[Tafsir Ibnu Katsir].

No comments:

Post a Comment