SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 15, 2015

Dahulu mereka letakkan patung2 orang shalih di majlis-majlis mereka....

Kaum pertama yang menyembah patung-patung ialah kaum Nabi Nuh. Jarak antara Adam dan Nuh adalah 10 abad, mereka semua memeluk agama Islam. [Tafsir Ath-Thabari]

Apabila meninggalnya kaum yang shalih dari anak Adam, pengikut-pengikut yang meneladani mereka pun berkata; 'Bagaimana jika kita buatkan patung untuk mereka sehingga kita lebih bersemangat untuk beribadah ketika mengingati mereka?" Mereka pun membuat patung-patung yang menyerupai orang shalih itu dan menempatkannya di majlis-majlis yang menjadi tempat duduk mereka. Patung-patung itu pun diberi nama dengan nama-nama orang-orang shalih itu. [Sila lihat Tafsir Ibnu Katsir; 71:23]

Dizaman sekarang kita tidak lagi nampak patung-patung, tetapi ada 'kerusi kosong'..
"Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia,"  [QS. Nuh. 71:24]
Allahul Musta'an.

No comments:

Post a Comment