SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 10, 2015

Di antara watak orang-orang kafir

Di antara watak orang-orang kafir adalah mendustakan, membangkang, dan menolak kebenaran. {Tafsir Ibnu katsir}.
"Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya)." [QS. Al-Insyiqaaq; 84:22]

No comments:

Post a Comment