SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 9, 2015

Diatas berlebihan, dibawah menyepelekan, siapa ditengah?

Umar bin Abdul Aziz rahimahullah 63-101H,  berkata, yang ertinya; "Berhentilah dimana mereka berhenti, kerana mereka berhenti berdasarkan ilmu, mereka menahan diri berdasarkan pandangan yang tajam, mereka lebih mampu untuk menguaknya, mereka lebih patut untuk meraih keutamaan. 

Jika kalian kata bid'ah (penyimpangan) itu muncul sesudah mereka, maka ia tidak muncul kecuali ditangan orang-orang yang menyelisihi petunjuk mereka, tidak menyukai sunnah mereka, padahal mereka telah menjelaskan dengan sangat memadai, telah berbicara dengan sangat mencukupi. 

Maka yang diatas mereka adalah orang yang berlebih-lebihan, dan dibawah mereka adalah orang yang menyepelekan. Sebagian orang lalai dalam mengikuti jalan mereka, akibatnya mereka menjadi akal-akalan, dan sebagian orang melampaui batas mereka, akibatnya dia justru terjerumus kedalam sikap berlebih-lebihan (ekstrim), dan sesungguhnya mereka diantara kedua sikap tersebut, benar-benar diatas jalan yang lurus. (Al-Burhan fi Bayan al-Quran, hal 88-89 oleh Ibnu Qudamah.)
[Di petik dari buku; Syarah Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah disyarahkan oleh Syaikh al-Utsaimin.]

No comments:

Post a Comment