SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 25, 2015

Gambaran Tsunami dalam alQur'an..

Allah Azza wa Jalla berfirman yang ertinya ;

"Dan laut yang didalam tanahnya ada api,"  [QS. Ath-Thuur; 6] *

"Dan apabila lautan dipanaskan."  [QS. At-Takwir: 6] **

Dalam tafsir Ath-Thabari, dikatakan pendapat yang paling rajih berkenaan ayat ini * adalah yang mengatakan bahwa maknanya laut yang penuh airnya hingga MEMUNTAHKAN isinya kedaratan. 

Adapun para pakar bumi, geologist, telah mendatangkan 3 fakta terjadinya fenomena Tsumani. 1.) Tsunami bermula apabila sebuah gangguan air tiba-tiba tukar lajur (column) air-iaitu, air bergerak dari kedudukan asalnya, sehingga meluahkan jumlah air yang sangat banyak.
2.) Kadang kadang ia juga disebabkan oleh gunung berapi yang meletus, dan MEMUNTAHKAN abu (ash) dan batuan lebur (molten) dari dasar laut,  "laut yang didalam tanahnya ada api," sebab itu air yang melimpah luah kedaratan itu berupa lumpuh hitam, (black mud).
3.) Tsunami juga merupakan satu siri gelombang yang didorong oleh angin sangat kencang (wind-driven waves) yang dihasilkan didalam lautan. 

Dikatakan oleh Ibnu Abbas rahimahullah, dan para ulama lainnya : "Allah mengirimkan angin kencang ke lautan itu, lalu membakarnya sehingga lautan itu menjadi api yang menyala-nyala. ** [lihat tafsir Ibnu Katsir ]

Demikianlah Allah telah menerangkan sebuah fakta ilmiah tentang fenomena alam di dalam alQur'an, yang baru terungkap oleh pakar-pakar peneliti di zaman ini. Walaupun orang-orang zaman dahulu belum tahu akan ke rincian terjadinya tsunami, tetapi dengan ilmu yang berbarokah dan bermanfaat, mereka dapat menggambarkan kejadian alam yang belum pernah terjadi di waktu itu..  masyaAllah.

No comments:

Post a Comment