SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 1, 2015

Keburukan di alam semesta kerana menyelisihi Rasul.

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata,
"Barangsiapa yang merenungkan keadaan alam semesta dan berbagai keburukan yang terjadi padanya, niscaya dia akan menyimpulkan bahwa segala keburukan di alam semesta ini sebabnya adalah menyelisihi Rasul dan keluar dari keta'atan kepadanya. Demikian pula segala kebaikan yang ada didunia ini sebabnya adalah keta'atan kepada Rasul." 
[Lihat adh-Dhau' al-Munir 'ala at-Tafsir (2/236-237)]

No comments:

Post a Comment