SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 2, 2015

Nabi diutus mengajarkan al-Kitab & as-Sunnah, mengapa maseh buat bid'ah?

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman yang ertinya:

"Dia lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajar kepada mereka al-Kitab dan al-Hikmah (as-Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata."  [QS. Al- Jumu'ah ; 62:2]

Dahulunya orang-orang Arab berpegang teguh kepada agama Ibrahim alaihissalam, namun mereka mengganti, merubah, memutarbalikkan, menyimpangkan darinya, serta menukar tauhid dengan syirik, dan merubah keyakinan dengan keraguan. Mereka membuat perkara-perkara baru yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ahlu Kitab yang mengganti, menyelewengkan, merubah kitab-kitab mereka, serta menakwilkannya. 

Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dengan membawa syariat yang agung, lengkap lagi mencakup seluruh kebutuhan makhluk. Didalamnya terdapat petunjuk dan penjelasan segala sesuatu yang mereka perlukan, baik yang menyangkut kehidupan dunia maupun akhirat mereka, sekaligus mengajak mereka kepada amalan yang mendekatkan mereka kepada Shurga dan keridhaan Allah Ta'ala serta menjauhi segala sesuatu yang mendekatkan mereka kepada Neraka dan kemurkaan Allah. Kitab itu pula yang memberikan keputusan dan penjelasan utuh tentang berbagai syubhat, keraguan dan kebimbangan dalam masa'alah-masa'alah pokok (ushul) dan cabang (furu'). Dan Allah Ta'ala telah mengumpulkan didalamnya berbagai macam kebaikan dari orang-orang terdahulu. Kitab itu pula yang menceritakan tentang apa-apa yang diberikan kepada orang-orang terdahulu yang tidak diberikan kepada orang-orang yang hidup terakhir atau sebaliknya. [Tafsir Ibnu Katsir]

Nabi diutus mengajarkan al-Kitab dan as-Sunnah kepada orang-orang Arab dahulu kerana mereka telah merubah keagamaan dan tauhid mereka, bagaimana keadaan umat sekarang yang berbalik membuat bid'ah, menyelewengkan, mentakwil, merubah makna sifat-sifat Allah Ta'ala, membuat syariat-syariat baru?  Allahul Musta'an.
Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada beliau shallallahu alai wa sallam sampai hari Kiamat.

No comments:

Post a Comment