SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 16, 2015

Nabi suruh do'a langsung pada Allah.

Dari Abu Tamimah al-Hujaimi, dari seorang laki-laki yang berasal dari Balhujaim, ia bercerita: "Aku pernah bertanya: 'Wahai Rasulullah, kepada siapakah engkau memohon?' Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menjawab: 'Aku berdoa'a kepada Allah SEMATA; sebab apabila kamu tertimpa kesusahan lalu kamu berdo'a kepada-Nya, maka Dia akan menghilangkannya darimu. Apabila hewan tungganganmu hilang di padang pasir yang luas lalu kamu berdo'a kepada-Nya, niscaya Dia akan mengembalikannya kepadamu. Dan apabila kamu mengalami musim kemarau yang panjang lalu engkau berdo'a kepada-Nya, pasti Dia akan menumbuhkan tanaman untukmu.'" [no. 420]
(Di Shahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilah Hadith Shahih, 1, {931})

Nabi sendiri berdo'a langsung kepada Allah Tabaraaka wa Ta'ala tidak melalui para Nabi Ibrahim atau Musa alaihissalam. Tidak pula beliau shallallahu alaihi wa sallam cadangkan sepeninggalnya (wafat) kita berdo'a melaluinya supaya beliau sampaikan kepada Allah Ta'ala. Maka bagaimana mungkin manusia sekarang boleh membenarkan memohon, meminta, pertolongan, keberkahan, kepada selain Allah Ta'ala...  Allahul Musta'an..

No comments:

Post a Comment