SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 14, 2015

Penolong syaitan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang ertinya,

"Orang-orang kafir itu adalah penolong syaitan untuk berbuat durhaka kepada Allah." 
[QS. Al-Furqaan:55].

Ayat ini merupakan sindiran paling halus dari alQur'an, bahwa orang yang beriman sentiasa bersama Allah dalam memerangi hawa nafsu, syaitan dan musuh-musuh Allah. Sa'id bin Jabir berkata: "Bantuan kepada syaitan untuk memusuhi Allah adalah dengan perbuatan syirik."

Laits dari Mujahid berkata: "Barangsiapa yang membiarkan syaitan bermaksiat kepada Allah berarti ia telah membantunya."
Zaid Ibn Aslam berkata: "membantu atau mengikuti." Artinya: mengikuti musuh Allah untuk bermaksiat kepada-Nya dan menyekutukan-Nya. Berarti ia telah membantu musuh untuk berperang melawan Allah.
[Al-Fawa'id oleh Ibnu Qayyim.]

No comments:

Post a Comment