SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 10, 2015

Tali iman yang paling kuat!

Dari Ibnu Abbas radiyallahuanhu, ia bercerita: "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah bertanya kepada Abu Dzar: 'Buhul (simpul) iman apakah ~aku mengira ia berkata~ yang paling kuat?' Abu Dzar berkata: '(Bukankah) Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui ?' Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pun menjawab: 
'Yaitu wala' (memberi loyalitas) kerana Allah, bermusuhan kerana Allah, mencintai kerana Allah, dan membenci kerana Allah.'"  [no. 1728]

(Di Shahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilah Hadith Shahih, 1, {1120})

No comments:

Post a Comment