SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 3, 2015

Mereka yang mengejek akan diberi balasan yang paling lengkap!

Beragama pada konteks hari ini yang benar dikatakan 'sesat' dan yang sesat dikatakan benar. Kerana Islam telah kembali asing!  Bukan saja orang-orang kafir menghina orang-orang Muslim, malah kaum munafik turut mengejek, mencemuh, mengawasi golongan yang mereka gelar 'salafi Wahabi', konservatif dan seterusnya. Mereka menertawakan orang-orang Mukmin.

Firman Allah Azza wa Jalla yang ertinya;
"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya (didunia) menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman, lalu didepan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang Mukmin mereka mengatakan; "Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat," padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang Mukmin."  [QS. Al-Muthaffifiin : 29-33]

Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang berbuat dosa, dimana ketika masih didunia mereka menertawakan orang-orang yang beriman seraya menghinakan nya, dimana jika mereka melalui orang-orang Mukmin maka mereka saling mengedip-ngedipkan matanya, dengan pengertian menghinakan mereka. Orang-orang yang berbuat dosa itu merasa gembira apabila kembali kepada kaumnya, apa yang mereka cari pasti mereka dapat. 

Meski demikian mereka tidak mensyukuri nikmat yang telah di kurniakan kepada mereka, bahkan mereka justru sibuk menghina dan dengki kepada orang-orang Mukmin. Padahal orang-orang yang berbuat dosa itu tidak dikirim untuk menjaga orang-orang Mukmin, baik itu menyangkut amal perbuatan, ucapan maupun segala sesuatu yang dibebankan kepada mereka. 
Lalu untuk apa mereka menyibukkan diri mengawasi dan memfokuskan pandangan mereka  kepada orang-orang Mukmin?

Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman; 
"Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir, mereka (duduk) diatas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan."   [QS. Al-Muthaffifiin: 34-36]

Orang-orang kafir itu akan diberi ganjaran atas apa yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang Mukmin berupa caci maki dan penghinaan. Mereka akan diberi balasan yang paling lengkap, paling sempurna pada hari itu!  
Ref: tafsir Ibnu Katsir 

No comments:

Post a Comment