SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 26, 2015

Kitab-kitab yang diturunkan pada bulan Ramadhan.

Dari Watsilah, secara marfu': "Shuhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadhan. Taurat (Nabi Musa) diturunkan pada makam keenam bulan Ramadhan. Injil (Nabi 'Isa) diturunkan pada malam ketiga belas bulan Ramadhan. Zabur (Nabi Dawud) diturunkan pada malam kegelapan belas Ramadhan. Dan, Al-Qur'an (Nabi Muhammad) diturunkan pada malam kedua puluh empat Ramadhan."  [no. 1575]
(Silsilah Hadith Shahih Syaikh al-Albani, no.2830).

Dari itu keyakinan ramai manusia bahwa Nuzul Al-Qur'an itu berlaku pada malam 17 Ramadhan itu tidak tepat. Ia juga bercanggah dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah al-Qadr ayat 1-5,
"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur'an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebh baik dari seribu bulan."
Ramai ulama tafsir mengatakan malam yang dimaksudkan itu ialah malam Lailatul Qadar... Wallahu 'alam.

No comments:

Post a Comment