SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 8, 2015

Cacat dalam ibadah.

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata;
"Tanda-tanda orang yang ahli ibadah kepada Allah, mereka itu tidak menisbatkan diri dengan sebuah nama tertentu. Maksudnya, tidaklah mereka itu dikenal oleh masyarakat dengan nama tertentu, yang sudah menjadi lambang bagi Ahli Bid'ah, Thariqat Shufiyah. Termasuk juga dari ciri mereka adalah tidak terikat dengan amal perbuatan (ritual) tertentu yang akhirnya mereka akan dikenal disebabkan amal perbuatan tersebut. Kerana semua ini merupakan cacat dalam ibadah, disebabkan ibadah itu cuma bersifat partial. {sebahagian, separuh, tidak menyeluruh}
[Madaarijus Saalikiin (III/ 173).

No comments:

Post a Comment