SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 16, 2015

Mutiara ulama

Orang yang takut pada Allah bukan yang menangisi dosanya, tapi yang meninggalkan hal haram padahal mampu melakukannya.  (Ibn Rajab)
@musaiteer - Syaikh Khalid al Musaithir, Imam dan Khotib di Masjid Walidah Khalid al Bulthan, Riyadh. twit ulama 

Uwais al Qarni ; seorang tabi’in yang mana Nabi berwasiat kepada sahabat-sahabatnya untuk meminta do’a darinya. Dan sungguh, Sifat yang menonjol dari Uwais al Qarni ini adalah kebaikannya kepada ibunya.
@dr_alghfaily - Dr Abdullah Al Ghufaily, dosen fiqh di Sekolah Tinggi Kehakiman, wakil ketua di Universitas Kehakiman dan ketua Markaz At Tibyan

Suatu ketika Umar bin Khattab memvonis seorang pencuri dengan hukuman potong tangan. Maka datanglah ibu si pencuri itu dan ia menangis dan memohon, “Ini pertama kalinya anakku mencuri, maka maafkanlah ia!”. Maka Umar menjawab, “Engkau berdusta! Allah tidak pernah memberi peringatan sekali saja”.
@almonajjid -Syaikh Muhammad Shalih Al Munajjid, pengasuh web IslamQA . Twit ulama

No comments:

Post a Comment