SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 13, 2015

Adakah kedua golongan itu sama?

Perbandingan Allah Azza wa Jalla sangat jelas tentang perbedaan antara orang kafir dengan orang Mukmin; seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. 
"Perbandingan kedua golongan itu (orang-orang kafir dan orang-orang Mukmin), seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya?" [QS. Huud: 24].

Dari itu bagaimana mungkin, atas konsep 'Keharmonian' mereka menganggap orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang muslim? Konsep al wala' wal bara' sudah tidak sesuai lagi dizaman ini. Allahul mustaan. 

"Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran (daripada perbandingan itu)? "  [QS. Huud: 24]

No comments:

Post a Comment