SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 2, 2015

"Al-Jama'ah itu ialah apa yang menepati kebenaran, sekalipun engkau bersendirian."

"Al-Haq (kebenaran) itu adalah daripada Tuhanmu. Maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang meragu tentang kebenaran itu."  [QS. Al-Baqarah: 147]

Kebenaran sebenarnya adalah daripada Allah Azza wa Jalla sepertimana firman-Nya. Dari itu kebenaran tidak diukur berdasarkan ramai orang yang melakukannya, tetapi kebenaran diukur berdasarkan ketetapan syara'. 
Amalan yang benar itu ialah amalan yang menepati syara' sekalipun jumlah orang yang mengamalkannya sedikit.
Abdullah bin Mas'ud radiyallahuanhu pernah berkata:
"Al-Jama'ah itu ialah apa yang menepati kebenaran, sekalipun engkau bersendirian." ~Syarah Usul Iktikad Ahli Sunnah wal-Jama'ah oleh Al-Lalaka'ie, 1/122, no.160~

"Dan jika kamu menuruti kebanyakkan orang dimuka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti perangsangka belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).  [QS. Al-An'am:116].

No comments:

Post a Comment