SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 9, 2015

Apa yang menyesatkan manusia?

Tidak ada yang menyesatkan manusia kecuali kecenderungan hawa nafsu. Allah Azza wa Jalla berfirman yang ertinya;
"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun."  [QS. Al-Qashash : 50]. Allah juga berfirman;

"Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmuNya." [QS. Al-Jatsiyah: 23].

Maka hawa nafsu sangat-sangat berbahaya. Maka hendaklah seseorang memohon kepada Allah keselamatan dari kecenderungan hawa nafsu, dan Allah memberinya hidayah kepada kebenaran sekalipun bertentangan dengan desakan hawa nafsunya. Allah berfirman tentang kaum Yahudi,
"Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh; maka beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lainnya) kamu bunuh?"  [QS. Al-Baqarah: 87].

Ramai manusia hari ini enggan menerima kebenaran, walaupun sudah terang nas-nas dari Kitabullah dan hadith-hadith Shahih, kerana itu tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka.. Allahul mustaan..
Sumber: 'Penjelasan Matan al-Aqidah Ath-Thahawiyah' oleh Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan

No comments:

Post a Comment