SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 23, 2015

Bagaimana mungkin orang berakal meminta pada mereka?

Orang yang sudah mati, tidak bisa menguasai diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin orang berakal meminta pada mereka?

"Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) kemudharatan bagi diri mereka sendiri.?" [Ar-Ra'd:16].

"Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) do'a yang benar."  [QS. Ar-Ra'd : 14]

No comments:

Post a Comment