SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 29, 2015

Jalan yang Bengkok.

"Dan diantara jalan-jalan ada yang bengkok."  [QS. An-Nahl : 9]

Ibnu Abbas berkata: "Jalan-jalan yang bermacam-macam, seperti pendapat-pendapat, dan hawa Nafsu yang bermacam-macam seperti pemahaman Yahudi, Nasrani dan Majusi.

Hanya ada satu jalan sahaja yang menuju kepada-Nya, yaitu jalan yang haq, jalan yang Allah Azza wa Jall syari'atkan dan meridhainya. Jalan selainnya adalah menyimpang, melenceng, dari kebenaran dan amal perbuatan yang dilakukan didalamnya ditolak. ~Tafsir Ibnu Katsir~

"Sesiapa yang mengada-adakan yang baru (bid'ah) dalam urusan (agama) kami ini, amalan yang bukan bagian daripadanya, dia tertolak." (HR. Bukhari 2550, Muslim 4586, Abu Daud 4608)

No comments:

Post a Comment