SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 14, 2015

Kebanyakan pembesar itulah yang menentang kebenaran.

Kenyataan yang dominan sejak dahulu, adalah, para pengikut kebenaran itu berasal dari kaum dhu'afa. Mereka yang mengikuti kebenaran juga sedikit. Kebanyakan para pemuka dan pembesar itulah yang menentang kebenaran. ~Tafsir Ibnu Katsir~

"Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelummu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri melainkan orang-orang yang hidup mewah dinegeri itu berkata: 'Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka."  [QS. Az-Zukhruf :23].
Penentang dakwah Nabi Nuh juga terdiri dari pemuka kaum kafir. "Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya....."  [QS. Huud: 27].

Ketika raja Romawi, Heraculis bertanya kepada Abu Sufyan; "Apakah yang mengikutinya itu dari kalangan orang-orang terhormat, ataukah dari kalangan mereka yang lemah?" Apabila dijawab bahwa pengikut Nabi-Nya dari kalangan orang-orang lemah, Heraculis pun berkata; "Orang-orang lemah itu memang pengikut para Rasul." ~Tafsir Ibnu Katsir~

Sebagaimana 'pewaris Nabi' dahulu seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, Imam Ahmad,dan ramai lagi dipenjarakan dan disiksa oleh para pembesar yang menyelisihi mereka. 

Beginilah fenomena hari ini .. Mereka yang benar-benar tegar diatas titian Sunnah Nabi-Nya, mengibarkan ajaran syar'i, di persulitkan dakwahnya, penuntut ilmu syar'i dilabel pengikut 'Wahhabi' oleh pihak berwenang ... Allahul mustaan...
Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi mereka yang menentang Manhaj Salaf,  hidayah dan taufikNya. Amiin.

No comments:

Post a Comment