SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 26, 2015

Mereka yang dapat petunjuk ke jalan yang lurus..

Pada setiap rakaat kira membaca, "Tunjuki kami kejalan yang lurus," untuk mendapat petunjuk meniti jalan yang lurus.... Allah Subhanahu wata'ala berfirman;

“Barang siapa berpegang teguh kepada (agama) Allah, sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.” (QS. Ali Imran: 101).  Yaitu mereka yang mengikuti Rasul-Nya;
“(Orang) yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.” (QS. Az-Zumar: 18). 
Mengambil pelajaran dari alQur'an dengan mentadaburinya, memahaminya;
“Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Yunus: 57).
Dan juga orang-orang bertaubat nasuha, melepaskan diri dari perbuatan dosa yang pernah dilakukan, menyesalinya, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, niscaya Allah akan memberinya hidayah. Allah berfirman,
“Dan Dia menunjuki orang-orang yang bertobat kepada-Nya.” (QS. Ar-Ra’d: 27)
“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Ankabut: 69)
Dan berusaha meneladani para Salaful Shalih, membaca sirah (perjalanan hidup) mereka. 
“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman.” (QS. Yusuf: 111).. 
Banyak berdoa' meminta hidayah...
“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk, ketakwaaan, kesucian, dan kecukupan.” Allahumma inni, asalukalhuda, wattuqa, wal'afafa, walghrina. 
(HR.Muslim no.2721, at-Tirmidzi no.3489, Ibnu Majah no.3832, dan Ahmad I/416, 437. Dari 'Abdullah bin Mas'ud).
Semoga Allah Subhanahuwata'ala senantiasa beri kita hidayah kepada yang Dia cintai dan ridhai.

No comments:

Post a Comment