SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 3, 2015

Siapakah orang-orang yang mendapatkan bimbingan?

Mereka itu adalah orang-orang yang cinta kepada keimanan, penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan tauhid, ketundukan pada-Nya dengan keta'atan, berlepas dari syirik dan para ahlinya. Sementara mereka benci pada kekufuran, kefasikan, kedurhakaan..

"....tetapi Allah menjadikanmu cinta kepada keimanan dan menjadikan Iman itu indah dalam hatimu serta menjadikanmu benci kepada kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, sebagai karunia dan nikmat dari Allah. "
[QS. Al-Hujuraat: 7]
Re: Tafsir Ibnu Katsir

No comments:

Post a Comment