SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 17, 2015

Siapakah yang lebih zalim?

Mereka yang membuat makar terhadap Ahlus Sunnah, menyempitkan dakwahnya, menghalang-halang manusia daripada mempelajari ilmu syar'i, berhati-hatilah akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Siksaan itu dilipatgandakan kepada mereka." [QS. Huud: 20]
(Yaitu) orang-orang yang menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan mengkehendaki (supaya) jalan itu bengkok."  [QS. Huud: 19].

Mereka mencegah manusia mengikuti kebenaran dan menempuh jalan petunjuk Nabi-Nya dan para Sahabatnya, dengan mempersulitkan para dai' nya dengan berbagai kriteria supaya tidak memungkinkan dapat kelulusan mengajarkan ilmu syar'i (Sunnah) dimasjid-masjid. Sementara banyak acara di masjid diganti kan dengan bid'ah beragam. Mereka ingin agar jalan manusia menyimpang dari jalan Sunnah ke jalan bid'ah. 

"Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka." "Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah?" [QS. Huud: 18].
Allahul mustaan..

No comments:

Post a Comment