SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 19, 2015

Tiga orang yang tajam firasat nya.

'Abdullah bin Mas'ud berkata:
"Ada tiga orang yang paling tajam firasatnya, yaitu 1) orang mulia Mesir yang mengatakan kepada istrinya; 'Berikan kepadanya (Nabi Yusuf) tempat (dan layanan) yang baik.' 2) Dan wanita (puteri Syu'aib,) yang berkata kepada ayahnya; 'Wahai ayah, pekerjaan lah dia (Musa) ~Al-Qashash:26~, 3)  serta Abu Bakar ash-Shiddiq ketika ia menunjuk 'Umar bin Khathab sebagai pengganti nya." [lihat Tafsir Ibnu Katsir ;12:22, Abu Ishaq meriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud].

No comments:

Post a Comment