SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 23, 2015

Walaupun alQur'an sudah jelas, tetapi kebanyakan tidak beriman..

"Dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Rabb-mu adalah haq (benar), akan tetapi kebanyakkan manusia tidak beriman (kepadanya)."  [QS. Ar-Ra'd: 1]

AlQur'an yang diturunkan dari Allah Ta'ala adalah benar, tidak perlu diragukan sedikit pun. Akan tetapi walaupun sudah jelas, sudah terang, dan sudah gamblang, kebanyakan manusia tidak beriman disebabkan oleh perpecahan, keras kepala dan kemunafikan. 
~Tafsir Ibnu Katsir ~

No comments:

Post a Comment