SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 5, 2015

Menyelamatkan diri Dari Fitnah dan Adzab yang Pedih..

Setiap orang yang menyelisihi Sunnah dan perintah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam hendaknya bersikap hati-hati dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala;

"..... Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan (dalam hatinya) atau ditimpa adzab yang pedih."  [QS. An-Nuur: 63]

Mereka bisa tertimpa fitnah, sehingga kekufuran dan kemunafikan masuk ke dalam hati mereka, atau mereka terjerumus ke dalam bid'ah yang dengan sebab itu mereka mendapatkan adzab yang pedih. Mengikuti Sunnah Rasulullah akan menjaga diri Anda dari fitnah ini.
~Tegar di Atas Sunnah Ibarat Menggenggam Bara Api~  Syaikh Dr. Muhammad 'Umar Bazmul.

No comments:

Post a Comment