SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 18, 2015

Menuju kehidupan yang baik.

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata; 'Allah mengabarkan bahwa kehidupan kita hanyalah dengan memenuhi apa yang diserukan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik berupa ilmu maupun iman. Kehidupan yang baik boleh dicapai dan dinikmati dengan kita patuh pada perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan-Nya, beramal dengan apa yang sudah ditunjuk ajar oleh Nabi-Nya, (ikut Sunnahnya).'

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan rasul, apabila rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepadamu."  [QS. Al-Anfal: 24]

Orang-orang yang beriman berada dalam cahaya dan kelapangan dada,
"Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya?)" 
[QS. Az-Zumar:22]
Dari: 'Melumpuhkan Senjata Syaitan' oleh Ibnu Qayyim.

No comments:

Post a Comment