SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 29, 2015

Dakwah Tauhid akan mendapat tentangan..

Para nabi-nabi dahulu yang membawa dakwah tauhid, mereka di tentang keras dan mendapat ancaman dari kaumnya...antaranya..
"..Shalih yang (berseru): 'Beribadahlah kepada Allah.' Tetapi tiba-tiba mereka (jadi) dua golongan yang bermusuhan.'"   [QS. An-Naml : 45].. dan merencanakan ..".. akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari, kemudian kita katakan kepada warisnya (bahwa) kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu..."  [QS. An-Naml : 49]. 
Begitu juga dengan Nabi Luth; "Usir lah Luth beserta keluarganya dari negerimu..." [QS. An-Naml : 56].   
~Tafsir Ibnu Katsir~
Maka tidak hairanlah saat ini da'i'-da'i yang berdakwah kepada 'tauhid' dan aqidah (manhaj) yang benar mendapat tentangan dan ancaman keras dari berbagai pihak... 
Allahul Musta'an..

No comments:

Post a Comment