SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 20, 2016

Dia Mahamelihat

Jangan fikir bahwa kezaliman, ketidak adilan yang terjadi saat ini terlepas begitu sahaja.. 

"Perbuatlah apa yang kamu kehendaki; sesungguhnya Dia Mahamelihat apa yang kamu kerjakan."  [Qs. Fushshilat: 40]

No comments:

Post a Comment