SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 8, 2016

Orang Muslim ibarat dijual kepada kaum kafir lalu diperlakukan sebagai tawanan..

"Orang lemah adalah orang yang mengikutkan jiwanya kepada hawa nafsu dan dia mengajukan angan-angan kepada Allah."  (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad.)

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata; Orang-orang ini bermacam perilaku nya.
Sebagian memerangi Allah dan Rasul-Nya. Mereka berusaha menggagalkan ajaran Rasul-Nya, menghalangi dari jalan Allah. Mereka membengkokkan dan mengubah-ubah jalan Allah untuk menghalang-halangi manusia dari jalan-Nya.
Sebagian lagi berpaling dari ajaran Rasulullah shallallahu alaihi wassalam, hanya sibuk dengan urusan dunia dan keinginan-keinginan duniawi.
Sebagian yang lain bersikap munafik dan hipokrit, yang menelan Islam dan kekafiran.
Sementara yang lain berhura-hura dan tidak bermalu-malu. Nafas-nafasnya dihabiskan untuk hal-hal yang memalukan, untuk berfoya-foya dan bermain-main.

Ada yang berkata, "Allah tidak memerlukan shalatku juga puasaku, dan aku tidak akan selamat oleh amalku, tetapi Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih."
Orang lain berkata, "Meninggalkan maksiat berarti merendahkan pengampunan Allah dan maghfirah-Nya." Banyak lagi yang lain ucapan dan alasan orang-orang. Akal fikiran mereka sudah ditangan hawa nafsu. Akal fikiran mereka bersama syaitan bagai tawanan ditangan orang kafir. Dia telah mendesak akal pikiran nya dan menyerahkan kepada pihak musuh, maka dia bagai memaksa orang Muslim dan menjualnya kepada kaum kafir lalu diserahkan dan mereka memperlakukan nya sebagai tawanan.
Allahul mustaan....
Petikan dari buku, "Sabar dan Syukur"
Judul asli : 'Idah al-Sabirin wa Dzakhirah al-Syakirin' oleh Ibnu Qayyim

No comments:

Post a Comment