SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 2, 2016

Pengemban Amanah

Allah Azza wa Jalla telah menerangkan cara mengemban amanah dalam permulaan surat Al-Ahzab; 
"Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan dari Rabbmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwahlah kepada Allah; dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara. " [QS. Al-Ahzab :1-3]

Empat perkara yang akan membantu seseorang dalam mengemban amanah adalah;
1) Taqwa kepada Allah 
2) Tidak mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik.
3) Mengikuti apa yang diwahyukan dari Allah 
4) Bertawakkal kepada Allah
Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya menganugerahi kita nikmat berupa akhlak amanah dan menjadikan kita dan penguasa kita sebagai orang-orang yang mampu mengembankannya, terutama disaat ini umat Islam sedang menghadapi berbagai cobaan, ujian dan fitnah. Sesungguhnya Dialah yang mampu dan berkuasa untuk itu.
Di edit dari: Managemen Akhlak Salaf' oleh Mahmud Al-Mishri, Pustaka Arafah.

No comments:

Post a Comment