SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 4, 2016

Penyesalan....

Allah Subhanahuwataala menceritakan tentang keadaan orang yang naza' (sekarat) saat menjelang kematian dari kalangan orang-orang kafir dan yang lengah (lalai) terhadap perintah-Nya. Mereka akan minta dikembalikan kedunia....

'(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu,) hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata: "Ya Rabb-ku kembalikanlah aku (kedunia), agar aku berbuat amal yang salih terhadap (apa) yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah (hanya) perkataan yang diucapkan saja. Dan dihadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan."'   [QS. Al-Mu'minuun : 99-100].
Namun,
"Sekiranya mereka dikembalikan kedunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka."  [QS. Al-An'aam: 28]
Re: Tafsir Ibnu Katsir..

No comments:

Post a Comment