SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 1, 2016

Serupa tapi tidak Sama

"Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjekan amal shalih sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertaqwa sama dengan orang-orang yang berbuat bermaksiat? "
[QS. Shaad : 28]

Di dalam Tafsir Ibnu Katsir, dikatakan; Mahasuci Allah menjelaskan bahwa Dia Azza wa Jalla dengan keadilan dan kebijaksanaan-Nya tidak akan menyamakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. 

No comments:

Post a Comment