SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 12, 2016

Mata, Telinga dan Hati tidak berguna pada mereka yang ingkar..

Orang-orang yang mengingkari kebenaran alQur'an dan Sunnah Nabi-Nya, sebenarnya tidak berguna sedikitpun diberi telinga, mata dan hati padanya...Allah Ta'ala berfirman;

"Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati; tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka tidak berguna sedikitpun bagi mereka, kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokkannya."  [Qs. Al-Ahqaaf: 26]
(Tafsir Ibnu Katsir) 

No comments:

Post a Comment