SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 8, 2016

Liciknya Ahlul bid'ah saat ini!

Ahlul bid'ah mereka ada orang-orang yang menyelisihi alQur'an. Mereka tidak mahu sependapat dengannya, (fahaman para sahabat), tetapi mereka sepakat untuk menyalahinya.

"Maka biarkanlah mereka tenggelam (dalam kebathilan) dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancam kan kepada mereka."   [Qs. Al-Ma'aarij: 42]
Tafsir Ibnu Katsir 

No comments:

Post a Comment