SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 19, 2016

Apabila hujjah dan dalil tidak memberi kesan

Tidaklah bermanfaat hujjah dan dalil-dalil bagi para pengikut hawa nafsu, sehingga hilanglah dorongan hawa nafsu dari diri-diri mereka.

“Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubah-nya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui?"  [Al-Baqarah : 75]

No comments:

Post a Comment